Adalet Bakanlığı
Konya Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 2
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 4
Yardımcı Personel: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar,
• 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yazılı suçlar,
• TCK’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı, Yedi ve Sekizinci bölümünde tanımlanan suçlara (302 ila 342) dair soruşturmalar yürütülür.
• Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili olarak, mesai saatleri içerisinde kolluk güçleri tarafından mevcutlu olarak adliyeye intikal ettirilen evraka ait soruşturma işlemleri ile mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılması gereken tüm soruşturma işlemleri, bu büro içinde görev yapan Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülür.
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79, 80, 91, 117, 188, 190, 191, 235, 236, (ihale ve edimin ifası için ibraz edilen belgeler ile sınırlı olmak koşulu ile TCK’nun 204, 205, 206 ve 207), 237, 240, 241 ve 282 maddelerinde tanımlanan suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar (sıfatları nedeniyle özel soruşturma usulüne tabi kişiler hakkındaki soruşturmalar hariç) hakkındaki soruşturmalar yürütülüp, sonuçlandırılır.
• Mesai saatleri içinde, evveliyatta kaydı bulunmayan soruşturmalara ait her türlü arama, el koyma, gözetim ve diğer taleplerin değerlendirilmesi için büro içinde muhatap savcı uygulaması yapılır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.