Adalet Bakanlığı
Konya Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 1
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

• Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümleri içeren özel kanunlarda düzenlenen ve TCK’nun 75. maddesi gereğince ön ödemeye tabi bulunan suçlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun, 4824 sayılı Kanun ile yaptırımları idarî para cezasına dönüştürülen ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile yaptırımları idarî para cezasına dönüşen özel ve genel kanunlarda bulunan suçlara ilişkin soruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır.
• Suçların dava zamanaşımı sürelerinin kısalığı da göz önünde tutularak soruşturmaların süratle sonuçlandırılmasına özen gösterilir. Şüpheli, soruşturma evrakı ile beraber getirilmiş ise ön ödeme önerisi ya da idarî para cezası ödeme önerisi huzurda tebliğ edilir.
• Şüphelinin hazır olmaması durumunda gerek ön ödeme gerekse idarî para cezasını içeren idarî yaptırım kararına ait tebligat PTT aracılığı ile yapılır. Ön ödeme önerisi yapılmadan ve prosedür tamamlanmadan kamu davası açılmaz.
• Dava açıldıktan sonra intikal eden ödeme makbuzları mahkemelerine gönderilir. Diğer bürolardan ön ödeme kapsamında kaldığı değerlendirilerek bu büroya gönderilen evrakın soruşturma defteri kayıtları kapatılmaz.
• Genel soruşturma bürosunun görevine giren suçlarda; ön ödemeyi gerektiren nitelikte olanların takibi ve yerine getirilmesi işleri ilgili bürolarca yapılır.
• Genel soruşturma bürosu ile özel soruşturma bürolarına intikal eden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile idarî para cezası yaptırımını gerektiren veya dönüşen soruşturmalar bu büroya gön¬derilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.