Adalet Bakanlığı
Konya Memur Suçları Soruşturma Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 1
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.
Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na 2014 yılından devredilen dosya sayısı 77 ve 2015 Yılı içresinde toplam kaydedilen soruşturma dosyası sayısı 776'dır.

Bunlardan 16'sı Ağır Ceza Mahkemeleri'ne
62'si Asliye Mahkemeleri'ne olmak üzere
toplam 78 soruşturma dosyasına İddianame düzenlenmiştir.

Takipsizlik kararı ile sonuçlandırılan dosya sayısı ise 401 olup,
verilen diğer karar (yetkisizlik, görevsizlik vb.) sayısı ile aktarılan dosya sayısı 226'dır.
2016 yılına devreden dosya sayısı 148'dir.

Bu büro tarafından;

• 657 sayılı Yasa’ya tabi devlet memurlarının, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkındaki soruşturmalar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet edenler hakkındaki soruşturmalar,
• 399 sayılı KHK.’nin 11. maddesinde tanımlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer personelinin görevleri sırasında ve görevleri sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili soruşturmalar,
• Vakıf yönetici ve çalışanlarının görevlerine ilişkin suçlara ait soruşturmalar,
• 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nu ihlal edenler hakkındaki soruşturmalar,
• SPK’ya tabii suçlara ilişkin soruşturmalar,
• 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’a aykırı davrananlar hakkındaki soruşturmalar,
• TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret, 300. Maddesinde düzenlenen devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve 301. Maddesinde düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarına ilişkin soruşturmalar,
• Özel kanunlardaki soruşturma usullerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.
• Yukarıda sayılan memur ve görevlilerin işledikleri şahsi suçlarıyla ilgili soruşturmalar bu büro tarafından yürütülmez.
• Bu büronun görevine giren suçlara üçüncü kişilerin iştiraki halinde soruşturma bir bütün olarak bu büro tarafından yürütülür.
• Taksirli suçların, soruşturması izne tabi kişiler ile birlikte işlenmesi halinde evrak bir bütün olarak bu büro tarafından bakılıp sonuçlandırılır.
• Kamu görevlisine hakaret, mukavemet ve benzeri suçlarla birlikte kamu görevlisinin de suç işlediği ileri sürülen hallerde; kamu görevlisi hakkındaki soruşturma genel hükümlere tabi ise, delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi bakımından evrak ayrılmaksızın soruşturma ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılarak sonuçlandırılır.
• Kamu görevlisi hakkındaki soruşturma özel soruşturma yöntemlerinden birine tabi ise, bu halde evrak birlikte değerlendirilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilir ve soruşturma bu büro tarafından yapılır.
• Gerek 4483 sayılı gerekse diğer kanunlarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılmasının ön görüldüğü hallerde, soruşturma işlemleri bu büro tarafından yürütülür ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sonuca bağlanır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.