Adalet Bakanlığı
Konya Daimi Arama Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 1
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 5
Yardımcı Personel: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.
Cumhuriyet Başsavcılığımız Konya Daimi Arama Bürosu'na 2014 yılından devredilen dosya sayısı 41.599 ve 2015 Yılı içresinde toplam kaydedilen soruşturma dosyası sayısı 8.052'dir.

Bunlardan 1.386 dosyaya karar verilmiş olup,
2016 yılına devreden dosya sayısı 28.265'dir.

Bu büro tarafından;

• Faili belli olmayan veya belli olduğu halde yapılan araştırmalara rağmen açık kimlikleri tespit edilemeyen şüphelilerle ilgili suçların takibi ve sonuçlandırılması yapılır.
• Büroya soruşturma evrakı gönderilirken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konudaki iç genelgeler hükümleri gözetilir. Daimi arama kararı verilmiş evrak bu büroya gönderilir.
• Açık kimliği belli olmakla birlikte, uzun aramalara rağmen bulunamayan şüpheliler hakkındaki soruşturma evrakı bu büroya gönderilmez.
• Ölümlü olaylara ait faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar, nöbetinde olaya el koyan veya tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.
• Faili meçhul evrakı gönderen jandarma ve polis birimleri ile irtibat kurularak kayıtların karşılaştırılması sağlanır, mükerrer kayıt yapılması önlenir.
• Evrak içerisinde şüpheli olarak ifadesi alınmış olanların, suçla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmakta ise, sürekli zan altında kalmamaları bakımından bunlar hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.
• Evrakla ilgili olarak bir kısım şüphelilerin yakalanması durumunda, bu şüpheliler yönünden evrak tefrik edilerek gereği yapılır.
• Zamanaşımı dolmuş ve failleri belirlenip yakalanamamış olanlarla, eylemin suç olmaktan çıkarılmış olması durumlarında evrak karara bağlanarak kaydı kapatılır ve ilgili birimlere aramadan vazgeçilmesi için yazı yazılır.
• Faili meçhul kalıp araştırmalar neticesinde failleri belirlenen olaylarla ilgili soruşturma evrakı, gönderen Cumhuriyet savcısına iade edilerek sonuçlandırılması sağlanır.
• Bu Cumhuriyet savcısının görevinden ayrılmış olması halinde evrak yeniden tevziye tabi tutulur. Soruşturma Büroları tarafından Daimi arama Bürosuna gönderilecek evrakta Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılacak iç genelge hükümleri uygulanır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.