Adalet Bakanlığı
Konya Basın Suçları Soruşturma Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 1
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.
Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na 2014 yılından devredilen dosya sayısı 6 ve 2015 Yılı içresinde kaydedilen toplam soruşturma dosyası sayısı 158'dir.

Bunlardan 24'ü Asliye Ceza Mahkemeleri'ne olmak üzere
toplam 24 soruşturma dosyasına İddianame düzenlenmiştir.

Takipsizlik kararı ile sonuçlandırılan dosya sayısı ise 102 olup,
verilen diğer karar (yetkisizlik, görevsizlik vb.) sayısı ise 31'dir.
2016 yılına devreden dosya sayısı 6'dır.

Bu büro tarafından;

• 5187 sayılı Basın Kanunu,
• 5681 sayılı Matbaalar Kanunu,
• 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
• 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,
• 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu,
• 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu,
• 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun,
• 671 sayılı Şapka İktibası Hakkındaki Kanun,
• 677 sayılı Tekke Zaviye ve Türbelere İlişkin Kanun,
• 2956 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun,
• 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun,
• 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu,
• 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
• 5253 sayılı Dernekler Kanunu,
• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
• 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,
• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu,
• 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunu,
• 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun Hükümlerine aykırılık suçları hakkındaki soruşturmalar ilgili usul hükümlerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
• Günlük basında ve her türlü basılı eserde yer alan, Konya Adliyesi’ni, ceza infaz kurumlarını ve genel anlamda yargıyı ilgilendiren önemli olaylarla ilgili haberler hakkında, mesai günleri ile hafta sonu ve resmi tatillerde bu büroda görevli Cumhuriyet savcılarınca inceleme yapılarak, gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilir.
• Konya ilinde basımı yapılan yerel süreli yayınlar ile kitaplar ve her türlü basılı eser yürürlükteki kanunlar yönünden incelenerek görüldü şerhi verilir, suç unsuru ihtiva edenler hakkında gerekli soruşturmalar açılır ve sonuçlandırılır.
• Basılı eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına tesliminde, yapılan incelemeleri sonucu teslim edilen basılı eserlerin bir adedi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, hukuk bilimine ilişkin olanlardan bir adedi Adliye Kütüphanesine gönderilir. Bu büronun görevine giren işler ile ilgili olup, faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.
• Soruşturma, esas, karar, yazışmalar, muhabere ve emanet ile bu büroca açılan davaların mahkeme işlemleri bu büronun kalemi tarafından yerine getirilir.
• 5187 sayılı Basın Kanun’un 7, 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen süreli yayınların idarî işlemleri bu büro kalemi içerisinde ayrıca ve sadece bu işle görevlendirilecek personel tarafından basın Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yerine getirilir.
• Matbaalar tarafından basımı yapılan süreli ve süresiz yayınların kaleme tesliminde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılan kayıt sonucu görevlilere alındı belgesi tanzim edilerek verilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.